logowanie / rejestracja

Pomiary prefabrykatów

Apply Capnor zatrudnia zespół kontroli poprawności wykonania prefabrykatów, który weryfikuje prefabrykowane elementy i instalacje, szczególnie na obiektach, na których wymagana jest wyjątkowa dokładność ze względu na niebezpieczne środowisko lub ograniczony czas montażu na miejscu (np. obiekty na morzu).

Kontrola wymiarowa prefabrykatów powinna być stosowana na wszystkich etapach produkcji.
Dimensional Control